O firmie

Forma prawna

Zarządzanie – administrowanie nieruchomościami w Bydgoszczy “NASZA WSPÓLNOTA” jest Spółką prawa handlowego działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000293120

Organizacja

Spółka posiada siedzibę główną w Bydgoszczy przy ul. Swarzewskiej 20 oraz filie:

  • przy ul. 11 Listopada 14
  • przy ul. Osiedlowej 14

Przedmiot działania i kompetencje

Podstawową działalnością Spółki jest administrowanie – zarządzanie nieruchomościami i działalność rachunkowo – księgowa.

Jesteśmy profesjonalną organizacją gospodarczą. Spółka zatrudnia pracowników: licencjonowanych zarządców nieruchomości, księgowe oraz techników budownictwa z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi.

Wszyscy pracownicy naszej firmy posiadają długoletnie doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Posiadamy dużą skuteczność w uzyskiwaniu kredytów z premią termomodernizacyjną.

Aktualnie Spółka administruje kilkudziesięcioma budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których znajduje się ponad dwa tysiące sto lokali mieszkalnych. Powierzchnia administrowanych budynków wynosi ponad 116 000 m2.

Kierujemy się zasadą indywidualnej odpowiedzialności za powierzoną pracę. Jesteśmy konkurencyjni na bydgoskim rynku zarządców nieruchomości. W ramach określonego umową ( uchwałą wspólnoty mieszkaniowej ) wynagrodzenia wykonujemy wszystkie czynności zarządu zwykłego określone ustawą o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ).

Pragniemy by nasze usługi dawały właścicielom lokali poczucie zadowolenia z korzystania nieruchomości wspólnej.

Administrowane przez nas wspólnoty, za naszym pośrednictwem, skorzystały z kredytu z premią termomodernizacyjną lub remontową przyznawaną przez Bank Gospodarki Krajowej.